Udvardyné Balásházy Ilona – projektmenedzser

Ilona_BalásházyTanulmányok: Udvardyné Balásházy Ilona 2006-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar biológia-környezettan tanári szakán. Szakdolgozatát zajmérésből, zajtérképezésből készítette.

Szakmai tapasztalat: 2007-től a Trenecon Kft-nél dolgozott ahol fő feladatát az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések pályázatainak megírása, értékelése, projektek menedzselése képezte. Az RCISD csapatához 2016 februárjában csatlakozott, ahol a Széchenyi 2020 pályázatainak megírásában, valamint az ENER21-Energy Research to Innovation munkában vesz részt.

E-mail: ilona.balashazy@rcisd.eu